34%
Sarek Moonshine Burst Next Generation
2 4 0 1.5
Speed Glide Turn Fade
The four flight numbers
Disc Profile

Flight Chart
PDGA
Diameter 212 mm
Max Weight 176 g
Approved: Sarek 2017
Rim Thickness 11 mm
Rim depth 15 mm
Center Height 22 mm

A) Rim Thickness (Kanttjocklek)

Tjocklek på kanten. Om du inte gillar breda rimmar är det i första hand denna egenskap du ska kolla in. Välj helst inte mer än 1.9 - 2.0 cm.

B) Rim Depth (Kantdjup)

Innerhöjden på discen ute vid kanten. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.

C) Center Height (Höjd)

Discens högsta punkt. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.


Tip a friend
Article No: L64 5239
Shelf Position:

L16:3

Sarek Moonshine Burst Next Generation

11.90 €

17.90

Latitude 64 
Putt & Approach

Review This Product

(visas ej)
You must enter at least 50 characters in this field.
My flight ratings:
2 4 0 1.5

The Sarek mold

0.0

 ❘  Putt & Approach  ❘ 

Ordlista discgolf

Discegenskaper
flightratings: Discens flygegenskaper beskrivs utifrån 4 termer: fart, glid, turn, fade.
turn: Discens benägenhet att vika höger i början av flygbanan (vänster för vänsterhänt backhand).
fade: Discens benägenet att falla vänster när farten minskar (höger för högerhänt backhand).
överstabil: Disc med liten turn och/eller mycket fade, dvs en vänstergående disc (höger för vänsterhänt).
understabil: Disc med mycket turn och lite fade, dvs en högergående disc (vänster för vänsterhänt).
rim: Discens kant (ytterring) som man greppar. Kan vara tex bred eller smal.
kupol: Discens flygplatta. Kan tex vara platt eller rund/välvd.

Kasttermer:
RHBH: Right Hand Backhand Throw
release: Det ögonblick då discen kastas iväg (släpper/lämnar handen).
hyzer: Motsatt sida om greppsida pekar nedåt vid release.
anhyzer: Motsatt sida om greppsida pekar uppåt vid release.
hyzer-bomb: Ett högt hyzerkast med mycket hyzer-vinkel.
sky-anny: Ett högt anhyzerkast med mycket anhyzer-vinkel.
flippa: Discen drar åt höger för högerhänt backhand (och på samma sätt åt vänster för vänsterhänt).
fadea: Discen viker av (faller) vänster i slutet av flygbanan när farten minskar (höger för vänsterhänt).
"Håller linjen": Discen följer den vinkel den kastas ut i, dvs svaga tendenser till både fade och flipp.
s-kurva: Flygbanan formar en s-kurva genom att en understabil disc kastas ut i hyzer-vinkel åt vänster för att sedan flippa över åt höger och slutligen fadea tillbaks vänster.
flex shot: Flygbanan formar en s-kurva genom att en överstabil disc kastas ut i anhyzer-vinkel åt vänster för att sedan komma tillbaks åt höger för att slutligen fadea vänster.
hyzerflippa: Liknar s-kurva fast discen hyzrar mindre vänster och flippar mindre höger. Målet är att jobba med både hyzer och anhyzer-fasen för att åstadkomma ett långt kast som landar rakt i förhållande till utkastplatsen.
roller: Att kast man flippar/anhyzrar så kraftigt att discen viker ner och rullar på marken.

Burst Grey  

 176g

Burst Yellow Orange  

 175g  176g

Burst Light Blue  

 176g

Burst Lightpink  

 175g  176g

Burst Orange  

 176g

Burst Pink  

 175g  176g
Max Weight: 176 g. More info
Transition/Swirly = The color is a blend of colors and/or shades. Read More
Check Mark  In Stock for immediate delivery  (39 pc)

Get Stock Update:

Weights in gram  (fill in none, one or both)

Primary Color  (fill in none, one or both)

Details: 

Whatever situation you find yourself in on the course you can always fall back on the Sarek. It's a reliable, stable putt and approach disc that works very well as a short range driver too. No matter if you are new to the game or a seasoned pro, you can find many ways to put this disc to use.

Plastic: 

2K Line Opto-G  The first 2K Line discs are made with a Opto Line plate and a Gold Line rim. A combination we will call 2K Line Opto-G.

Sarek Mold

Putt & Approach's'
Discs:  Most Sold |  Best Ratings
Molds:  Most Sold |  Best Ratings

Discar video